ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató


A FEDÁK SÁRI SZÍNHÁZ 2018. május 24-től hatályos 
Adatkezelési Tájékoztatójának
MÓDOSÍTÁSA

2019. február 28-án

Jelen adatkezelési tájékoztató a - regisztrálók által önkéntes hozzájárulással megadott - hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok 2018. május 25-ét követő tárolására és kezelésére vonatkozik.

I. Az Adatkezelő (Szolgáltató)
Szolgáltató neve: Sárkány Krisztián Miklós e.v.
Postai címe: 1239 Budapest, Fakopács u. 27.
Telephelye és Levelezési címe: 1238 Budapest, Hősök tere 21.
Nyilvántartási száma: NY: 53247506
Adószáma:69481918-1-43
Email címe: szervezes@fedakszinhaz.hu
Honlapjának címe: www.fedakszinhaz.hu
Telefonos elérhetősége:+36-1-409-7249
Panaszkezelés helye és elérhetőségei munkanapokon 10.00 és 16.00 között:
1238 Budapest Hősök tere 21. *+ 36 1 409-7249 * szervezes@fedakszinhaz.hu

II. A kezelt adatok köre
Hírlevél küldéshez az Adatkezelő a feliratkozók nevét, email címét, telefonszámát és a feliratkozás dátumát tartja nyilván.
A hűségprogram esetén az Adatkezelő a résztvevők nevét, email címét, telefonszámát és korábbi vásárlásaikat tartja nyilván.

III. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja hírlevélre feliratkozók körében hírlevél küldés (tájékoztatás, ajánlatok küldése, meghívók küldése), a hűségprogramban résztvevők esetében hírlevél küldés, telefonos megkeresés, célzott megkeresés.

IV. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön kifejezett hozzájárulása.

V. Az adatkezelés időtartama
Adatait addig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt megteheti az online hírlevelekben megtalálható leiratkozási lehetőségen, a szervezes@fedakszinhaz.hu email címen és a 1238 Budapest Hősök tere 21. címre elküldött levélben. A leiratkozás időpontjától Ön nem kap további tájékoztatást.

VI. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye
Az adatkezelés időtartama alatt az Ön személyes adatait az Adatkezelő és a hírlevél kiküldés feladatára nincs szerződött külső partner. Kizárólagosan csak saját munkatársaink és feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg az Ön adatait.

VII. Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása
Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az IV. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását a szervezes@fedakszinhaz.hu email címre küldött megkeresés útján. Ön jogosult az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz - ha ez technikailag megvalósítható. Jogairól részletes tájékoztatást szervezes@fedakszinhaz.hu email címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat. 

VIII. Jogérvényesítési lehetőség 
Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).